İhtiyacı Karşılamayan Yazılımlar Çöp Olacak

Yayın Adı: Transmedya Dergisi

Koordine ettiğimiz yüklerin her safhasını takip edebilmek ve buna ek olarak da yükün depolarımıza varışından adresine teslim olana kadar teslim olmasını da içeren bir dizi yazılımlar kullanıyoruz. İşlemlerimizi yazılımlar üzerinden takip etmek bizim ilk önceliğimiz ve geliştirmeye en meraklı olduğumuz alanlardan diyebiliriz.

Yazılım programı seçerken de güven, tecrübe, destek ve sürdürülebilir bir yapı olmasına dikkat ediyoruz. Artık güncel hayatta teknolojik gelişmeler iş hayatının önemli bir noktasında. Birçok sektörde pazar lideri olan ya da liderliğe oynayan firmaların büyümesindeki en önemli faktörlerin başında yazılım geliyor. İş akışlarında verimlilik elde edebilmek, iş adımlarını takip edilebilir şekilde kontrol altına alabilmek için farklı yazılımlardan yararlanıyoruz. Birbirine entegre hizmetler sunabilmek için yazılım programları şirketlerin olmazsa olmazları. Fakat bu yönde yapılan yatırımların geri dönüşleri, programların kullanılabilirliği, basitliği ve kolay ulaşılabilirliği ile doğru orantılı seyrediyor. Bu sebeple rekabette avantaj sağlayabilmek ya da sürekli verim alabilmek için yazılım programlarını çok aktif ve basit bir dille kullandırmak gerekiyor.

Bizler için önemli olan, kullanılan yazılım programının operasyon yapımıza göre geliştirilebilir olması ve sürdürülebilir bir yapı çerçevesinde ihtiyaca cevap vermesi. Önceliğimiz servisin hızı ve kalitesi Bir yazılım programı seçiminde en önemli unsurlardan biri sonradan alınacak destek hizmetidir. Bu nedenle sahip olunacak yazılım modelinden ziyade, ilk önceliğimiz sağlanacak servisin hızı ve kalitesidir. Bilgisayar kullanım oranları incelendiğinde, yazılım ve kodlamaya olan merakın günden güne arttığını, şirketlerin süreçlerini bu temelde yürütmeye başladığını görüyoruz. Elbette ki bizler insan kaynağı söz konusu olduğunda bilgisayara olan ilgi ve alakayı da en üst seviyede arıyoruz.

Bu anlamda dezavantaj olarak ihtiyacı tam olarak ölçmeden hızlı yatırıma gitmeyi örneklendirebiliriz. Tam ihtiyacı karşılamayan ya da kullanım zorluğu içeren yazılımların atıl yatırım durumuna düşmesi ne yazık ki kaçınılmaz son. Yazılımsal taleplerin gerçeğe dönüşmesinde en önemli aşamanın, doğru ihtiyacı karşılayan programların hedeflenmesi ve tüm çalışanlar tarafından kullanılabilir seviyede basit bir dil içermesi olduğunu düşünüyoruz.