BGYS POLİTİKASI

1.AMAÇ Bilgi güvenliği yönetim çerçevesini tanımlamak, Temel bilgi güvenliği hedef ve prensiplerini tanımlamak ve Yönetimin bilgi güvenliği yönetim sistemine destek verdiğini vurgulamaktır.
2.KAPSAM Kurum’un stratejik hedeflerinin desteklenmesi, Kurum itibarının korunması ve ilgili düzenlemelere uyumun sağlanması amacıyla belirlenen ilkeler Bilgi Güvenliği Politikası kapsamındadır.
3.POLİTİKA Kurum olarak; kuruluşumuza ve paydaşlarımıza ait bilgi varlıklarını korunmak, güncel tutmak ve ihtiyaç duyulduğunda erişilebilirliğini sağlamak amacıyla;

  • Faaliyetlerimizde gerekli olan her türlü kritik bilgiyi güvence altına almayı,
  • Tabi olduğumuz ulusal veya uluslararası düzenlemeler ve yasal gereklilerden doğan bilgi güvenliği yükümlülüklerini karşılamayı,
  • Kurum çalışanlarının yetkinliklerini arttırarak çalışanların bilgi güvenliğine katkıda bulunmalarını sağlamayı,
  • İş sürekliliği planları oluşturmayı ve değişen bilgi güvenliği tehditlerine karşı risk analizleri yaparak gerekli önlemleri almayı,
  • Bilgi güvenliğinin sağlanması için gerekli tüm desteği sağlamayı,
  • Bilgi güvenliği yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini,

taahhüt ederiz.

Size yardımcı olmak isteriz.

Tüm talep ve ihtiyaçlarınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.