ADR’li Yük Taşıma Payını yüzde 25’e Yükselttik

Yayın Adı: Dünya Gazetesi

Karayolu forwarder şirketi olarak faaliyetine başlayan Batu International Logistics, sonrasında filo yatırımı yaparak araç işletmecisi, denizyolu, demiryolu, havayolu ve depo antrepo tesisleri, stok yönetimi ile yatırımlarına devam etti. Tehlikeli maddelerin taşınmasında çevreye verilen zararı minimize etmek için  çalışmalarını ADR kural ve mevzuatına uygun sürdürdüklerini belirten Batu International Logistics Yönetim Kurulu Başkanı Taner Ankara, tehlikeli madde taşımacılığına uygun 87 araca sahip oldukları bilgisini verdi. Ankara, bu araçların yüzde 20’sinin filolarına geçen yıl dahil olduğunu açıkladı. 2014 yılında gerçekleştirilen taşımaların yüzde 19’unun ADR’li yüklerden oluştuğunu kaydeden Ankara, 2015’te bu rakamın yüzde 25’e yükseldiğine dikkat çekti.

Taner Ankara, geçen yıl ciro ve yapılan operasyonlarda yüzde 12 büyüdüklerinin altını çizdi. Yeni hatlar açarak, geliştirmeye devam edeceklerini bildiren Ankara, bu yıl İstanbul’da yeni depo yatırımı planladıklarını işaret etti. Dış pazarlarda etkinliklerini artırarak, devam etmenin yanında iç pazarda şubeleşme ve iç nakliye sektörüne yatırım yapmayı amaçladıklarını ileten Ankara, “Yurtiçi lojistik çalışmalarında kullanılacak araçlarımızın CNG donanımlı olması adına da çalışmalar yapıyoruz. Bu yıl Türk cumhuriyetlerine yaptığımız taşımaları artırmayı hedefliyoruz” dedi. Araçlarının donanımlarını mevzuata göre şekillendirerek, Flexitank, 20’Isotank ve 45’HCPW gibi konteyner servisleri ile çözümler sunduklarını belirten Ankara, sürücülerinin de tehlikeli madde taşımacılığının gerektirdiği eğitim ve sertifikaları edindiğini söyledi.

Güneydoğu’da Suriye ve Irak’ta yaşanan güvenlik sorunlarının yanında kuzeyde Rusya ile yaşanılan sorunların lojistik sektörünün önünde engel oluşturduğuna dikkat çeken Taner Ankara, “Bu yılki yol haritasını belirlemede söz konusu engellerin aşılmasına yönelik yapılacak girişimler büyük etken olacak. 2016’nın lojistik sektörünü ayakta tutacak yeni taşıma güzergahlarının ortaya çıkarılması konusunda önemli bir yıl olacağım düşünüyorum” diye konuştu.

“Intermodal taşımacılık daha aktif bir şekilde kullanılmalı”

Öte yandan, Türkiye’deki kimya pazarında olumlu gelişmeler yaşandığına değinen Taner Ankara, fakat Türkiye’nin Çin, Hindistan gibi ülkelerle rekabet edecek seviyede olmadığını öne sürdü. Üretimin artması ve ihracatçı firmaların teşvik edilmesiyle daha iyi seviyelere ulaşılabileceğini söyleyen Ankara, “Türkiye’nin stratejik konumu nedeniyle birçok noktaya hızlı ve efektif maliyetler ile ulaşmak mümkün ancak hali hazırda çok efektif kullanılmıyor. Komşu ülkelerde yaşanan güvenlik problemi bu durumun en önemli kaynağını oluşturuyor” görüşünü bildirdi.

Ankara, özellikle çevreci ve yeşil lojistik olarak, Türkiye’de demiryolu bağlantılarının artırılması ve intermodal taşımacılığın daha aktif kullanılmasının hem maliyet avantajı hem de çevre dostu çözüm sağlayabileceği yorumunu yaptı. Bu durumun aynı zamanda geçiş güzergahları açısından da yeni alternatif oluşturabileceğini işaret eden Ankara, bu nedenle Türkiye’deki demiyolu taşımacılığı alanında gelişmeler yapıldığını ancak, aktif kullanım için daha fazla yol kat edilmesi gerektiği değerlendirmesinde 4 bulundu.